Andreja Pegan iz Dublina: “Evropski denar ne more kupiti ljubezni do Evropske unije.”
http://www.rtvslo.si