Czynniki rozwoju. Samorządy mają zamiłowanie do infrastruktury, głównie do dróg
www.samorzad.pap.pl